Частные объявления Недвижимость кривой рог

Показники якостi

Показники якостi послуг по доступу в Iнтернет, рiвнi яких мають бути обовязково оприлюдненi y 2019 роцi


Показник (параметр) Фактичний за 2018 год Плановий на 2019 год Норма, згiдно наказам
Рiвнi показникiв якостi телекомунiкацiйних послуг та обслуговування споживачiв
1. Послуги по доступу в Iнтернет :
1.1 Вiдсоток заяв про пошкодження мережi передачi даних загального користування, виконаних за нормований час 98 - не менше 95%
1.2 Вiдсоток рахункiв, на якi були отриманi звернення вiд споживачiв щодо їх некоректностi (неправильностi) 0.2 % 0.2 % не бiльше 1%
1.3 Вiдсоток успiшних реєстрацiй у мережi 96,5% 98% не менше нiж 90%
1.4 Вiдсоток вiдмов реєстрацiй в мережi 3% 2% не бiльше нiж 10%
1.5 Час затримки передачi даних в один бiк 0.3% 1% не встановлено